Om oss

Vi som ”bygger” den här sidan är åk 2 på Högoms skola. Vi består av 32 elever och 2 lärare.

Tanken med sidan är framförallt att delge föräldrar, släkt och vänner saker som vi gör i skolan men också att träna oss själva på vad man kan ”visa upp” för andra och vad som inte hör hemma på en webbsida. Det handlar om att se möjligheter men att veta vilka skyldigheter man har som skrivare på internet.

Den pedagogiska kopplingen är att vi visar upp saker som vi arbetar med för att nå kunskapskraven i LGR-11. Vi gör det genom att publicera material som eleverna skriver men också genom bilder på skolabeten inom de olika ämnena.

Vår podd som publiceras på sidan har en koppling till svenska.Framförallt är det kunskapskravet: ”Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.” som ligger i fokus. Det är vi som pedagoger som lägger ut allt material men det är våra elever som talar om och är med i planeringen av det som publiceras.

Det ”Flippade klassrummet” är en del där eleverna kan få hjälp med skolarbetet i form av små korta filmer, förslag på sidor med olika spel som stödjer det område vi arbetar med eller Googleformulär där eleverna kan träna sina kunskaper.

Allt material som publiceras på sidan är eget material förutom då det gäller det Flippade klassrummet. Där använder vi ibland oss av Youtube-filmer med hänvisning till vem som skapat filmen. Musik och jinglar i podden är hämtade från Malberts melodier vilket är en sida med nästan 400 melodier som är öppen för icke-kommersiell-verksamhet att använda.

  • Varför vi ska vinna.
  • Vad har du/vi lärt oss?